بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 18,587,505,080 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,874,685 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,874,685 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,900,557 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,915

صندوق سرمایه‌گذاری البرز

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

شركت سبد گردان آسمان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

رحيم سعادت زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش

نمودار‌ها