بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 21,859,499,544 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,527,354 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,527,354 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,542,742 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,312

صندوق سرمایه‌گذاری البرز

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

كارگزاري نهايت نگر

متولی صندوق:

شركت سبد گردان آسمان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

رحيم سعادت زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش

نمودار‌ها